Dla nauczycielitytuł srebrnej szkoły 2014 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku ogłasza nabór na nowy rok szkolny do SŁUPSKIEJ SZKOŁY MŁODYCH FIZYKÓW. Prowadzona we współpracy z Instytutem Fizyki Akademii Pomorskiej Szkoła otwarta jest dla młodych ludzi ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych fizyką i matematyką, lubiących rozwiązywać ciekawe i nietypowe zadania spoza programu szkolnego, chcących samodzielnie planować i przeprowadzać eksperymenty fizyczne, chcących uczestniczyć w różnych konkursach z zakresu matematyki i fizyki. Motto Szkoły to słowa sławnego fizyka :

Nazywam się Stephen Hawking. Jestem fizykiem kosmologiem i po trosze marzycielem. Mimo, że przy mówieniu muszę korzystać z pomocy komputera, w moim umyśle jestem wolny.”

Zajęcia teoretyczne Szkoły prowadzone będą w salach I Liceum Ogólnokształcącego, zaś planowane zajęcia doświadczalne – w pracowniach naukowych Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej. Rok szkolny 2015/2016 będzie siódmym już rokiem działania Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków. O wybranych sukcesach słuchaczy SSMF można przeczytać na stronie internetowej I LO oraz w zakładce na tej stronie z logo SSMF. Zebrania organizacyjne odbędą się w dniach 7 września ( poniedziałek) oraz 11 września (piątek)) o godz. 17.00 w sali 104 w I LO przy ul. Szarych Szeregów 15. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zawarcia bliższej znajomości z fizyką i matematyką.

Telefon kontaktowy – Franciszek Garszczyński 601 845 176.

 

 

Uprzejmie informuję, że uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku rozpocznie się w dniu 1 września 2015r. (wtorek) o godzinie 11.00 w hali sportowej.

 

 

 

Serdecznie zapraszam

Barbara Grędecka

dyrektor szkoły

 

PROGRAM  OBCHODÓW  JUBILEUSZU  70-LECIA
I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  IM.  BOLESŁAWA  KRZYWOUSTEGO
W SŁUPSKU

PIĄTEK  25 IX 2015 R.
OBCHODY JUBILEUSZU W TEATRZE  NOWYM   GODZ. 10.30
Powitanie Gości i wystąpienie Dyrektora Szkoły
Kalendarium Szkoły
Koncert chóru Kantele
Wystąpienia Gości
Wprowadzenie do spektaklu
Spektakl pt.”Duch Szarych”
Zaproszenie uczestników uroczystości do szkoły
Spotkanie i poczęstunek w szkole

SOBOTA  26 IX 2015 R.
DZIEŃ ABSOLWENTA W I LO
Rejestrację uczestników rozpoczynamy  od godziny  10.00  

Program:
godzina  11.00  dźwięk  szkolnego dzwonka – spotkanie w hali sportowej

● Utrwalamy  siedem dekad życia szkoły - wystąpienie Dyrektora Szkoły
● Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości  -  kalendarium
Szkoły i współczesność
● Wiele razem przeżyliśmy… wspomnienia  Absolwentów, Dyrektorów,
Nauczycieli…
●  Lekcja historii- siedemdziesiąt lat  Szkoły w spektaklu pt.  Duch Szarych…
● Magia  minionego czasu …  w  koncercie  szkolnego chóru  Kantele
● Przywracamy do życia przeszłość, emocje i wzruszenia, doświadczenia życia szkolnego i konfrontujemy    marzenia z rzeczywistością  - spotkania z koleżankami i kolegami w salach lekcyjnych 
● Tort urodzinowy

 

Słupska Szkoła Fizyków zakończyła szósty rok swojej działalności

 

W dniu 24 czerwca Słupska Szkoła Młodych Fizyków zakończyła szósty rok swojej działalności. Przez miniony rok szkolny przez Szkołę przewinęło się ponad 60 słuchaczy ze słupskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Do końca roku szkolnego wytrwało ponad czterdziestu ! W trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego najbardziej aktywni słuchacze Szkoły uhonorowani zostali pamiątkowymi „Certyfikatami”, podpisanymi przez Dyrekcję naszego Liceum oraz Dyrekcję Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej.

Ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków prowadzone były przez samych jej słuchaczy, którzy mieli okazję popisać się przygotowanymi samodzielnie doświadczeniami i prezentacjami multimedialnymi. Między innymi :

Sebastian Witasik przy pomocy zbudowanej przez siebie tarczy Archimedesa zademonstrował „promienie śmierci”, przy pomocy których sam Archimedes zniszczył flotę rzymską pod Syrakuzami:

Karol Jaremczak bez wysiłku zgniatał puszki po Coca Coli:

Igor Sadowski zademonstrował działający model silnika Stirlinga, który to silnik NASA ma od przyszłego roku używać w misjach Discovery: 

zaś Grzegorz Boroszko w bardzo pomysłowy sposób „rozwiązał” paradoks kota i kanapki z masłem: 

Zestaw najważniejszych „osiągnięć” słuchaczy Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków dostępny będzie na stronie szkoły w zakładce „SSMF”. Mirosław Brozis i Franciszek Garszczyński

 

Ranking Liceów STEM

 

Co roku Perspektywy publikują rankingi szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych, kierunków studiów i programów MBA. W czerwcu 2015 roku rodzina ta powiększyła się o nowego członka: Ranking Liceów STEM.

STEM – to skrót od Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Są to obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice. Hasło STEM jest powszechnie znane w edukacji i gospodarce USA i innych krajów. Wiadomo tam, że bez dobrej edukacji w zakresie STEM nie ma innowacyjności, rozwoju i dobrobytu.

Celem Rankingu Liceów STEM jest rozbudzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka oraz inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking wskazuje te licea, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do liceów zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.

W skład Kapituły Rankingu Liceów STEM wchodzą:

  1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie  - Przewodniczącym Kapituły,
  1. prof. dr hab. Irmina Herburt – dziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
  1. prof. dr hab. Stanisław Chwirot – dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  1. prof. dr hab. Krzysztof Diks – przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej,
  1. Wojciech Małecki – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu,
  1. Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Ranking Liceów STEM uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

  • wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka i astronomia, chemia oraz informatyka (50%);
  • wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%);
  • sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).

Łącznie sklasyfikowano 200 najlepszych liceów STEM w Polsce. Wśród nich na 156 pozycji, jako jedyne ze Słupska, znajduje się I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego.

Bardzo cieszymy się z tego sukcesu!

W imieniu I LO

Barbara Grędecka

dyrektor szkoły

Link do rankingu :   www.rankingstem.perspektywy.pl

 

II konkurs fotograficzny "Fotografujemy fizykę"

 

Rozstrzygnięty został organizowany przez naszą szkołę II Konkurs Fotograficzny „Fotografujemy fizykę”. Powołana przez Panią Dyrektor Barbarę Grędecką Komisja Konkursowa przyznała  tytuły laureatów, nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach   a) zjawisko fizyczne,
  b) eksperyment fizyczny,
  c) fotografia artystyczna.
Na konkurs wpłynęło 38 prac. Dyplomy laureatów i nagrody książkowe otrzymali :

W kategorii „zjawisko fizyczne” :                   
1. Monika Czeszejko-Sochacka (Zespół Szkół Ogólnokształcących i  Technicznych Ustka),                                                                                    
2. Michalina Tuliszka (Gimnazjum nr 6 Słupsk ),
3. Dominika Felczak (3 LO Słupsk).

W kategorii „eksperyment fizyczny”:
1. Mateusz Molenda (ZSOiT Ustka),                                                                      
2. Zuzanna Chmara (Gimnazjum nr 5 Słupsk),                                                                
3. Karolina Kucharska ( 1 LO Słupsk).

W kategorii „fotografia artystyczna” :
1. Agata Czupajło (Gimnazjum nr 6 Słupsk),                                              
2. Tomasz Bartosiński ZSOiT Ustka).

Komisja Konkursowa będzie czyniła starania, aby na początku września w szkole urządzona została wystawa wszystkich nadesłanych na konkurs prac.

Nagrody książkowe ufundowała działająca w naszej szkole Rada Rodziców.

 
Szukaj na stronie
Goście online
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Projekt pn. "E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji
elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku".
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2013.