II Słupskie Potyczki Matematyczne

I Liceum Ogólnokształcące oraz Akademia Pomorska były współorganizatorami
II SŁUPSKICH POTYCZEK MATEMATYCZNYCH, które odbyły się 25 maja w I LO.
Potyczki, to KONKURS MATEMATYCZNY składający się w tym roku z pięciu etapów,z których punktacja stanowi klasyfikację ogólną drużyn walczących o przechodni Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.


Przedstawiciele gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych przystępują do pięciu zadań: Jeden z dziesięciu, Lingwistyka matematyczna, Bryła ( w tym roku do zbudowania i pomierzenia była kula), Matematyka dla każdego i Kalambury matematyczne. Wszystkie zadania konkursowe rozgrywane były w dwóch kategoriach: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
Zmagania przebiegały w bardzo dobrej atmosferze. Matematyka kolejny raz bawiła, dając okazję do odkrywania nowych rozwiązań. Wśród zadań były i takie, w których skupienie na ich wykonaniu było kluczem do dobrego rozwiązania, ale i takie, które realizowały inny z celów Potyczek – poprawną prace zespołową drużyn.


W murach naszej szkoły gościliśmy ponad 120 uczniów słupskich szkół z ich nauczycielami matematyki. Każda z drużyn oraz ich nauczyciele matematyki otrzymali z rąk pani Barbary Grędeckiej, dyrektor I LO oraz pana Stanisława Kowalczyka, dyrektora Instytutu Matematyki AP dyplomy. Główne nagrodę, czyli Puchar przechodni Dyrektora I LO zdobyła drużyna:
w kategorii gimnazjów: Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: II Liceum Ogólnokształcące.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Dziękując każdej z drużyn za bardzo dobrą atmosferę stworzoną podczas tegorocznych zmagań zapraszamy za rok!

 photo13 photo6 photo24 photo12 photo3
 photo17 photo19 photo37 photo16  photo43
 photo2 photo18 photo29 photo14  photo5
 photo8 photo11 photo27 photo39  photo9
photo7 photo40 photo  photo4  photo41
         

 

 

 

logo librusm

unia