Już po raz czwarty zapraszamy utalentowaną młodzież naszej szkoły do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej, która rozwija wrażliwość i wyobraźnię młodych autorów. Konkurs obejmuje dwie kategorie:

  • proza - objętość pracy: wydruk nie może przekroczyć 10 stron(jednostronnie drukowanych),
  • poezja - 3 wiersze.

1. Wasze prace oceniane będą przez Komisje powołaną przez Organizatora

2. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi

3. Prace konkursowe należy dostarczyć w 1 egzemplarzu druku oraz na nośniku elektronicznym.

Kryteria oceniania:

- twórczy charakter utworu,

- poprawność językowa,

- poziom literacki pracy,

- samodzielność i oryginalność,

- zgodność z tematem konkursu.

Przewidziane są nagrody za udział w konkursie:

I, II i III miejsce oraz wyróżnienia w kategorii "proza", oraz w kategorii "wiersz".

Dla zwycięzców konkursu bony do EMPiK i dyplomy.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

Prace należy składać do 15 lutego 2021 r. w bibliotece szkolnej. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 marca 2021 r.

Postanowienia końcowe:

- biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin,

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników, a także innego podziału nagród, jeśli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

Odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Elżbieta Pliszka

Dokumenty do pobrania:

Regulamin IV edycji szkolnego konkursu literackiego