Regulamin konkursu plastyczno - literackiego pt. „Obrazy słowem malowane”
dla uczniów szkło ponadpodstawowych
                                      Organizator Konkursu:
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesław Krzywoustego w Słupsku

I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie Plastyczno – Literackim pt. „Obrazy słowem malowane”.

Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni plastycznej uczniów przez pryzmat twórczości polskich i zagranicznych poetów epoki romantyzmu, zachęcanie utalentowanej młodzieży do prezentowania własnej twórczości, uwrażliwienie na odbiór literatury, kształtowanie kreatywności, dzielenie się własnym doświadczeniem odbiorcy i twórcy.

1. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie miasta Słupska,
  • prace oceniane będą przez Komisję powołaną przez Organizatora,
  • każdy uczestnik może zilustrować od 1 do 3 wierszy lub ich fragmentów, w związku z tym może nadesłać od 1 do 3 prac,
  • format pracy: min. A3, technika dowolna, „płaska”, w formie „ nie rolowanej”,
  • na odwrocie pracy należy umieścić dane wg załączonej w regulaminie tabeli (zał.1), należy także dołączyć wiersz lub jego fragment w wersji papierowej wraz z jego tytułem i autorem,
  • wypełniona kartę zgłoszeniową (zał.2) oraz zgodę uczestnika (lub rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego uczestnika) na udział i przetwarzanie danych osobowych (zał.3)

2. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu lub wysłać na adres ( zależy jaka będzie sytuacja w naszym kraju):

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Szarych Szeregów 15

76-200 Słupsk

Z dopiskiem „Konkurs plastyczny” w terminie do 16 kwietnia 2021 r.

3.Nagrody:

Organizatorzy przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe. Wszyscy Laureaci wraz z Opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w I połowie czerwca, o dokładnym terminie Laureaci oraz Opiekunowie zostaną poinformowani przez Organizatora Konkursu.

4. Postanowienia ogólne:

W Konkursie oceniane będą:

  • oryginalność wykonania pracy plastycznej
  • zgodność pracy z tematem konkursu,
  • twórczy charakter

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na działania promocyjne związane z konkursem. Prace nagrodzone i wyróżnione nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników, a także innego podziału nagród, jeśli będą tego wymagały okoliczności.

                                                          

                                                                    Dyrektor Szkoły
                                                                mgr Barbara Grędecka

Koordynator konkursu
Elżbieta Pliszka
Nauczyciel bibliotekarz
Tel. (59) 842 22 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu   Załącznik nr 1      Załącznik nr 2      Załącznik nr 3