10 grudnia będziemy obchodzić pierwszą rocznicę przyznania Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk.

(więcej informacji w pliku)

pdf