W zakładce "Akty prawne" znajduje się projekt szkolnego programu profilaktyki.