W dniu 17.02.2017r. klasa I b uczestniczyła w seminarium ,połączonym z zajęciami edukacyjnymi
w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku, pod opieką p.W.Milkiewicza oraz p.M.Filimoniaka.
Uczniowie wysłuchali krótkiej informacji o roli i zadaniach IPN , obejrzeli film dokumentalny

o ,,Polskim Państwie Podziemnym,, ,uczestnicząc w dyskusji nad tezami w nim postawionymi.
Oglądali i analizowali dokumenty operacyjne ,,bezpieki,,, otrzymując jednocześnie od prowadzącego
zajęcia szereg informacji o działaniach aparatu terroru komunistycznego w Polsce w latach 1944-1989.
Ukoronowaniem spotkania ,była możlwość obejrzenia archiwum IPN-u,przejrzenia oryginałów kart
i dokumentów tam zgromadzonych. Wieczorem klasa po wysiłku intelektualnym odpoczywała,
oglądając przedstawienie ,, Skrzypek na dachu,,by późną nocą powrócić do Słupska.

logo librusm

unia