Szanowni Państwo,
    W ubiegłym roku Urząd Miejski w Słupsku opracował i przyjął do realizacji Gminny Program Rewitalizacji mający na celu kompleksową rewitalizację obszarów miasta, o szczególnym natężeniu problemów w sferze społecznej, przestrzennej, gospodarczej, technicznej i środowiskowej. W latach 2017-2025 + Miasto Słupsk planuje realizację szeregu przedsięwzięć i programów ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego i podniesienie jego potencjału. Ich wartość szacowana jest na blisko 400 mln zł, z czego ponad 70% stanowić będą środki UE, środki innych podmiotów publicznych
i podmiotów prywatnych.
    Aby przybliżyć mieszkańcom zakres działań rewitalizacyjnych w mieście, przygotowana została wirtualna mapa rewitalizacji, prezentacja multimedialna oraz ulotka informacyjna.

Link do mapy: http://slupsk.connectthedots.pl/

logo librusm

unia