Szanowni Państwo, Rodzice, Prawni opiekunowie uczniów.

Uprzejmie informuję, że w dniu 17.08.2020r. Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela od następstw nieszczęśliwych wypadków. Z przedłożonych ofert wyłoniono firmę Generali T.U. S.A.

Możecie Państwo samodzielnie dokonać wyboru wysokości sumy ubezpieczenia i opłacić składkę roczną.

Na drugiej stronie ulotki znajduje się link z przekierowaniem do dedykowanej oferty. Należy wybrać składkę i kliknąć „Kup teraz”.

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu opłacenia składki i trwa 12 miesięcy.

Ponadto możecie Państwo samodzielnie dokonać wyboru ubezpieczyciela, ponieważ zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenie. Umowa ubezpieczenia od NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

z upoważnienia dyrektora
z poważaniem

Beata Żukrowska

pdfOFERTA UBEZPIECZENIA