Regulamin liceum Programy i projekty współfinansowane przez Unię Europejską

zdolni Projekt wspierania uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki?. Współfinansowany ze środków EFS  Kapitał Ludzki. Nadrzędnym celem projektu jest wspieranie uczniów uzdolnionych w zakresie: matematyki, fizyki i informatyki.
Projekt realizowany jest w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego przez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania przez nauczycieli ? mentorów.Takie Centrum funkcjonuje w Naszej szkole.

 

programregionalny

unia.h2

uniaeslupsk

"E-administracja, E-szkoła - wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku", to projekt dzięki któremu w Naszej szkole zdbudowano sieć bezprzewodową WiFi, pozyskano 16 laptopów, wdrożono e-Dziennik, uruchomiono portal edukacyjny i platformę e-learningową oraz przeszkolono nauczycieli 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

efizyka Wybieram eFizykę to nowatorski w skali kraju projekt blended learningowy, łączący zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki pod opieką nauczyciela z rozbudowanym modułem samokształcenia za pośrednictwem multimedialnego kursu e-learningowego. Program będzie realizowany, począwszy od drugiego semestru roku szkolnego 2010/2011, dla 1500 uczniów liceów, techników i liceów profilowanych z całej Polski zainteresowanych fizyką na poziomie rozszerzonym, którzy będą zdawać maturę w 2013 roku

 

efs Od dnia 28.09.2009r. uczniowie klas programowo najwyższych uczestniczą w zajęciach fakultatywnych realizowanych w ramach projektu "Poszerzamy horyzonty" z: geografii, j.polskiego, chemii i biologii.
Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 
pracownia Nasza szkoła posiada bogate wyposażenie i infrastrukturę informatyczną zapewniającą wzbogacenie procesu dydaktycznego i sprawne funkcjonowanie administracji. Łącznie to ponad 85 komputerów połączonych w sieć przewodowo i bezprzewodowo z szerokopasmowym dostępem do internetu , laptopy, projektory multimedialne, wizualizer, skanery, drukarki i inne urządzenia. 
Szkoła posiada 2 pracownie komputerowe do zajęć dydaktycznych wyposażone łącznie w 37 komputerów z przeznaczeniem na zajęcia z informatyki i technologii informacyjnej oraz 1 pracownię (z przeznaczeniem do zajęć dydaktycznych z innych przedmiotów) i  biblioteczne centrum multimedialne - pozyskane z projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny EFS. Łącznie uczniowie mogą korzystać z ponad 55 komputerów.
 Regulamin liceum

 pdf  

Regulamin Projektu " Rozwój kompetencji kluczowych...."

logo librusm

unia