Pan Henryk Pastucha  - główny księgowy

Pani Beata Żukrowska -specjalista do spraw gospodarczych i administracyjnych

Pani Sylwia Derda - specjalista do spraw szkolnych i administracyjnych

                           Pani Małgorzata Klepin - specjalista do spraw kadrowych i administracyjnych

                           Pan Ziemowit Krencewicz - informatyk

                           Pan Jarosław Szuleta - pomoc biurowa