Pan Henryk Pastucha  - główny księgowy

Mariusz Wysocki - specjalista do spraw gospodarczych i administracyjnych

Pani Karolina Cuper-Stanisławska - specjalista do spraw szkolnych i administracyjnych

                       Pani Małgorzata Klepin - specjalista do spraw kadrowych i administracyjnych

                       Pan Ziemowit Krencewicz - informatyk

                       Pan Jarosław Szuleta - pomoc biurowa