24 maja 2018r. grupa uczniów Naszego liceum z klas IIc i IIa postanowiła poszerzyć swoje horyzonty i wybrać się na wycieczkę, w celu skorzystania z atrakcji oferowanych przez Politechnikę Gdańską w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Uczestnicy mieli okazję do wzięcia udziału w licznych wykładach, pokazach i warsztatach z różnych dziedzin nauki, m.in. chemii, materiałoznawstwa czy biotechnologii. Była to doskonała możliwość do zapoznania się ze studentami i skonsultowania z nimi swoich ewentualnych planów na przyszłość. Ogromne podziękowania należą się opiekunom wycieczki – Pani Mai Dudek oraz Panu Markowi Ryndzie.

logo librusm

unia