SSMFRok szkolny 2018/2019 jest dziesiątym rokiem działalności Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków, prowadzonej przez Liceum Ogólnokształcące nr 1 oraz Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej. Do wzięcia udziału w zajęciach Szkoły wystarczy chęć dokładnego poznania świata i zrozumienia zjawisk, zachodzących w przyrodzie. W rozpoczętym roku szkolnym do zajęć zapraszamy wszystkich uczniów - hobbystów fizyki i matematyki ze szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjów i wszystkich szkół ponadpodstawowych.

W Słupskiej Szkole Młodych Fizyków w każdym kolejnym roku szkolnym działają grupy słuchaczy lubiących rozwiązywać ciekawe zadania spoza programu szkolnego, chcących przeprowadzać własne eksperymenty fizyczne, pragnących brać udział w różnych konkursach matematycznych i fizycznych itp.
     Wzorem poprzedniego roku szkolnego prowadzona będzie także grupa złożona ze słuchaczy z klas maturalnych, w której przewidziano wiele zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z fizyki.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych w salach Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Szarych Szeregów 15 oraz w pracowniach studenckich Instytutu Fizyki Akademii Pomorskiej.

     Do tradycji naszej Szkoły należą także obozy naukowo – wypoczynkowe, organizowane zarówno w czasie letnich wakacji, jak i w okresie ferii zimowych. W ostatnim tygodniu sierpnia grupa słuchaczy przebywała na takim obozie w Nowęcinie.

Zebrania organizacyjne wszystkich zainteresowanych odbędą się w sali 107 Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Szarych Szeregów 15 o godzinie 17.00 w dwóch terminach

dnia września – 13 września (czwartek),

dnia września – 14 września (piątek).

Bliższe informacje : Sekretariat LO nr 1 (tel. 790-873-835) lub tel. 601-845-176.

logo librusm

unia