foto fizyka

REGULAMIN IV KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
FOTOGRAFUJEMY FIZYKĘ 


I. ORGANIZATOR

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku.
76-200 Słupsk,  ul. Szarych Szeregów 15
tel. (59) 842 22 17 www. lo1.slupsk
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II.   ADRESAT KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Słupska z włączeniem szkół z Kobylnicy, Siemianic i Redzikowa oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

III.   CELE KONKURSU

 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 • Stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu.
 • Wzbogacenie form pracy z uczniami zdolnymi.
 • Popularyzacja fizyki oraz umiejętności dostrzegania jej praw w zjawiskach, zachodzących w środowisku człowieka.
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu fizyki poza ramy obowiązującego programu nauczania.
 • Wyrabianie nawyku obserwacji zjawisk fizycznych w przyrodzie.
 • Wdrażanie do prób samodzielnego eksperymentu.

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

 1. 1.Komisja konkursowa oceniać będzie dostarczone zdjęcia w następujących kategoriach:  Obserwacja zjawiska fizycznego – fotografia lub seria fotografii, Eksperyment fizyczny – fotografia lub seria fotografii,  Fotografia artystyczna.
 1. 2.Fotografie zjawisk lub eksperymentów fizycznych muszą być wykonane przez uczestnika Konkursu. Mogą one być wykonane dowolną techniką z dopuszczeniem techniki fotomontażu i obróbki programami graficznymi.

Jedno zdjęcie nie może przekraczać 5 MB.

 1. 3.Uczestnicy Konkursu przesyłają zdjęcia drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 15 października 2018. Do każdego zestawu zdjęć lub serii zdjęć dołączona musi być informacja, zawierającą imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły i klasę.
 1. 4.Do wszystkich dostarczonych na konkurs fotografii lub serii fotografii dołączyć trzeba krótki opis przedstawionego zjawiska lub eksperymentu.
 2. 5.Każdy uczestnik może przedstawić dowolną liczbę zdjęć lub serii zdjęć w każdej z ocenianych kategorii.
 3. 6.Autorem każdej fotografii lub serii fotografii może być tylko jeden uczeń.
 4. 7.Organizator ma prawo do weryfikacji nadesłanych zdjęć, ma prawo nie przyjąć do konkursu zdjęć, które nie przedstawiają obserwacji bądź eksperymentów fizycznych, a także nie uwzględnić w konkursie prac posiadających wady, np. złą jakość zdjęcia.

Kryteria oceny - przy ocenie projektu pod uwagę brane będą:

 • strona artystyczna fotografii,
 • rzetelność, staranność, estetyka,

           V. ZALECANA LITERATURA

Wszystkie dostępne periodyki, podręczniki, opracowania i monografie z zakresu fotografii i fotografiki.

VI. PRZEBIEG KONKURSU

                       Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, powołana przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.
Prace muszą być przekazane Komisji Konkursowej do dnia 20 października 2018 r.

O terminie i miejscu ogłoszenia wyników wszystkie zainteresowane szkoły zostaną zawiadomione odrębnym e-mailem.

VII. NAGRODY

 1. 1.Spośród nadesłanych zdjęć Komisja Konkursowa wybierze zdjęcia, których autorzy zostaną laureatami Konkursu i którym przyznane zostaną w każdej kategorii miejsca: I, II i III. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.
 2. 2.Dodatkowo Komisja Konkursowa przyzna po 3 wyróżnienia w każdej kategorii.

Imię i nazwisko organizatora konkursu z ramienia I LO : Franciszek Garszczyński.

logo librusm

unia