Grupa słuchaczy Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków uczestniczyła w XI Konkursie Doświadczeń Pokazowych z Fizyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, organizowanym przez Starostwo Powiatowe.

W konkursie tym pierwsze miejsce uzyskał Wojciech Sopala za model generatora magnetohydrodynamicznego. Drugie miejsce zajął Jakub Holeniszczy, zaś wyróżnienia otrzymali- Iga Macko - Julia Miłaszewska - Miłosz Kuziak.