SSMFSłuchacze Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie „MULTITEST 2019”, organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. W konkursie z fizyki największym sukcesem może pochwalić się NATALIA  KARASEK, zajmując drugie miejsce i dyplom laureata. W konkursie z fizyki dyplomy laureatów zdobyli także DOMINIK ZIELIŃSKI i JĘDRZEJ MORDAL, zaś w konkursie z matematyki laureatem został

KACPER PAWLIK. Dyplomami wyróżnienia pochwalić się mogą: SZYMON WÓJCIK, MATEUSZ KUCZEROWSKI, PATRYK JAKIEL, BARTOSZ KOPANIA oraz dwukrotnie (z fizyki i matematyki) - MACIEJ GŁASZCZ.