infoW zakładce "Rodzice"  znajduje się "Klauzula informacyjna dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów". Prosimy się z nią zapoznać.