Drużyna w składzie: Dominika Dańczak, Karolina Fogt, Wiktoria Sztuka z klasy I B, pod opieką p. Mariusza Filimoniaka, reprezentującą I LO zajęła III miejsce w Grze Miejskiej
,, Śladami tabliczek,, , (  na 7 drużyn startujących).

 

Dziewczyny musiały odnaleźć 10 punktów w mieście, kierując się otrzymaną mapą, gdzie czekały na nie określone zadania, związane z tradycją, kulturą, obyczajami, religią
i językiem żydowskiej społeczności Słupska do 1945r.

Oprócz wiedzy, spostrzegawczości, kojarzenia faktów historycznych i układania obrazów, drużyna musiała zmieścić się w określonym czasie, co czyniła grę bardzo dynamiczną, tym bardziej ,że niektóre punkty kontaktowe były znacznie od siebie oddalone.

Gratulujemy zwycięstwa.

MF