SSMF

Portal „ZDOLNI Z POMORZA” opublikował listę laureatów i finalistów POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ. W tym wojewódzkim konkursie, organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, uczestniczyli oczywiście również słuchacze Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków.

W grupie szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych w konkursie z fizyki 1 miejsce i tytuł laureata uzyskał :
Dominik Zieliński, zaś miejsce 4, tytuł finalisty i wyróżnienie w tym samym konkursie uzyskał Grzegorz Skuza.
W grupie szkół ponadgimnazjalnych w konkursie z fizyki bezkonkurencyjny okazał się Maksymilian Sapkowski,
uzyskując tytuł laureata za zajęcie pierwszego miejsca.

Kuratorium  Oświaty w Gdańsku informuje jednocześnie, że organizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorzaznajduje się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty, działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2019/2019