Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 04 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego 2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 03 kwietnia 2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach III. 27 kwietnia 2018 r.
Egzamin maturalny
zgodnie z   harmonogramem CKE
Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach I.-II. 22 czerwca 2018 r.