Wychowawstwa

rok szkolny 2020/21

KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY KLASY
KLASY PIERWSZE
IA Maja Dudek
IB Joanna Iwańska
IC Tomasz Surowiec
ID Barbara Maćkowiak
KLASY DRUGIE
IIA Anna Holeniewska - Włodarczyk
IIB Ziemowit Krencewicz
IIC Aneta Szymczak
IID Elżbieta Cruz
IIE Wawrzyniec Milkiewicz
IIF Barbara Meyza
IIG Marcin Praszczak
KLASY TRZECIE
IIIA Kamila Oporska - Łaba
IIIB Mariola Dawszewska-Kostrzewa
IIIC Małgorzata Bernatek
IIID Mirosław Brozis