Rada rodziców

Home Rada rodziców

Rada Rodziców jest organem statutowym szkoły i stanowi reprezentację rodziców uczniów Liceum.
Zadania i kompetencje Rady Rodziców ujęte są w regulaminie.

Rada Rodziców dysponuje budżetem powstałym ze składek oraz darowizn.

Przewodnicząca – Danuta Wojtas-Palińska
Skarbnik- Michał Gargas 
Członkowie Rady Rodziców:
Beata Kucharska
Małgorzata Mikołajczyk
Beata Burska
Ireneusz Pławsiuk
Dorota Bałukonis
Joanna Wyporska-Kamińska
Jacek Rosiak
Małgorzata Wolska
Piotr Owczarek

 

Rachunek Rady Rodziców:
BGŻ o/Słupsk  77 2030 0045 1110 0000 0219 7030

Skip to content