Rada rodziców

Home Rada rodziców

Rada Rodziców jest organem statutowym szkoły i stanowi reprezentację rodziców uczniów Liceum.
Zadania i kompetencje Rady Rodziców ujęte są w regulaminie.
Rada Rodziców dysponuje budżetem powstałym ze składek oraz darowizn.

Skład Zarządu Rady Rodziców:
1. Przewodniczący – Rafał Nosewicz
2.
Zastępczyni Przewodniczącego – Aleksandra Mąka
3.
Skarbniczka – Magda Knapik

 

Prosimy o dokonywanie wpłat składek na podane poniżej konto.
Składka wynosi 40 zł (za cały rok). Jeśli w szkole uczy się rodzeństwo, rodzice wnoszą opłatę tylko na jedno dziecko.

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 15, 76-200 Słupsk

BNP Paribas Bank o/Słupsk
nr konta:   77 2030 0045 1110 0000 0219 7030

Skip to content